Træning

For at kunne skabe forandringer, skal man ændre sin idé, og det kræver, at man forstår, hvilken idé man har.

Man kan forstå sin idé på følgende måder:

Genkend din idé

Alle ideerne har variationer eller går under andre navne.

I hvilke ideer mener man, at det er acceptabelt at bruge vold, herunder løgne, tvang og trusler, mod de andre i samfundet?

Genkend din virkelighed

Alle samfund har variationer. Først er der ingen samfund, så opstår forskellige typer nationalsamfund, så opstår sammenslutninger af enkeltpersoner med egeninteresse for øje, og så opstår sammenslutninger med fællesskabets behov for øje.

Spørgsmål: Lever vi i en tid, hvor selskaber og enkeltpersoner, fx WEF, medicinalindustrien og Bill Gates, har så meget magt, at de kan kontroller nationalstaterne? Findes der også private hære og politi/vagtkorps?

Genkend din opførsel

De forskellige ideer hører til forskellige typer opførsel, dvs. måder som vi lader os motivere og regere af andre eller selv styrer andre personer. Enten er vi styret af vores drifter/instinkter, af frygt, af begær eller af fornuft.

Spørgsmål: Hvilke personer i Danmark er styret af deres kønsdrift? Hvem kæmper med alle midler for at komme op i hierarkiet og få mere magt? Vil nogen bare have mere og mere? Hvilke danskere har integritet og ofrer sig for andre menneskers skyld?

Genkend din gud

De forskellige ideer hører sammen med forskellige typer guder/gudsforståelser. Først er alt gennemstrømmet af ånd, så styrer en gud det hele, så er alt opstået ved en tilfældighed, og endelig er Jeg = Vi = Gud.

Spørgsmål: Findes der mennesker i Danmark, som er angste for et klima-Ragnarok? Som tror, at de enten kommer i Helvede eller i Himlen? Som blæser alle andre et stykke? Som tror, at de har medansvar for andre mennesker?

Genkend andre lande og personer

Vi er omgivet af andre individer, fx beboerne i vores by, befolkningen i vores land eller hele jordens befolkning, og hver især udvikler disse mennesker sig. Det betyder, at vi fordeler os på de forskellige trin.

Kan det passe, at indianerne i Amazonas ikke er territoriale, ikke er individer og ikke netop overlever, fordi de passer på hinanden?

Kan det passe, at kommunister og muslimer ikke er humanister? At det ikke netop er målet for deres stræben, at vi skal behandle hinanden som mennesker?

Kan det passe, at befolkningen i Schweitz ikke underlægger sig international lovgivning? At de blæser på os andre?

Passer det, at de fleste danskere er nationalister, som stemmer på fodbold og makrelmadder og frygter de fremmede? At disse 86 % bifaldt, at Regeringen Mette Frederiksen løj for dem om Corona, tvang dem i lockdown og truede dem til at lade sig indsprøjte med gift? At dette flertal mener, at kapitalisterne er skyld i alt ondt? At danskerne mener, at danske soldater gerne må dræbe for at skabe demokrati? At kun 11 % står på deres egne ben, mens resten suger på en form for overførselsindkomst?

Er det sandt, at Greta Thunberg frygter naturens ubalance? At også danske nationalister benytter vold og hadtale? At rigmænd bliver til magtmænd, som sætter internationale dagsordner? At Gandhi og Mandela prædikede ikkevold og levede ydmygt?

Passer det, at stenalderfolk tilfældigt har fundet ud af at lave værktøj af flint? At Folketinget lejlighedsvist beslutter, at visse ting skal holdes hemmeligt for befolkningen? At redelighed, fx indenfor journalistik, har trange kår? At meget, meget få mennesker kan facilitere en opbyggelig samtale?

Genkend et sammenbrud

Civilisationer bryder sammen oppefra. De uselviske foreninger går i opløsning, så der kun individernes egoisme tilbage, som afløses af voldelige hierarkier, og som slutter med, at mennesket er reduceret til et dyr, som må vandre efter fangstdyrene og en lykkelig skæbne på den anden side af Middelhavet.

Hvis man tænker på et samfund, som noget der kan bryde sammen, hvor står Afghanistan så? Syrien? Den Demokratiske Republik Congo? USA? Danmark?

Genkend et tab

Når civilisationer bryder sammen, så opstår der et tab af hygge, velstand og fred.

Hvilket tab medførte det, da en rapport om støj blev “glemt” i en skuffe i Forsvarsministerens skrivebord forud for forhandlinger om Danmarks indkøb af F-35-kampfly?

Hvilke tab medførte det, at en rapport om farligheden af den såkaldte “Cluster 5-mutation” blevet tilbageholdt i Sundhedsministeriet forud for forhandlingerne om nedlæggelsen af Mink-erhvervet i Danmark??

Hvilke tab medførte det, at al videnskabelig logik og redelighed samt al retsstatspraksis blev fejet til side, da man i forbindelse med angrebet på World Trade Center den 11. september 2001 på mirakuløs vis fandt et pas i murbrokkerne, som angiveligt skulle have tilhørt en person, som angiveligt skulle have været terrorist og fløjet den ene flyvemaskine?

Hvilket tab medførte det, da verden undlod at tage parti for Julian Assange?