Om

Om Vi-partiets stifter
Vi-partiet er stiftet af, alle tanker er tænkt af, alt materiale er skrevet af, og alt er betalt af Thomas Larsen (f. 1965).

https://www.facebook.com/venskaber

Uddannelser: PD i Ledelse (2015), Folkeskolelærer (2003), SSH (1996) plus diverse kortere uddannelser, herunder Musikalsk Samspilsledelse, Zoneterapeut, Gensidig Terapi, Assertiv Kommunikation, Trin for Trin og Girafsprog.

Erhvervserfaringer: Skolelærer i Danmark, Grønland og Indien, social- og sundhedshjælper, selvlært tømrer-murer-maler, sjakbajs, rådhusbetjent, andelsboligforeningsformand, kiksebager, tennisbanefejer, astrolog, rockstjerne, klubmedarbejder, zoneterapeut, moppesvinger, skyller, svajer og avisbud.

Ernærer sig som selvstændig havemand, er under uddannelse til SSA og forsøger at løbe Vi-partiet i gang.

Om Vi-partiet

Vi-partiet er flere ting:

  • et énmandsparti uden medlemmer og uden sekretariat, hvor alle opgaver varetages af Thomas Larsen.
  • en skole, hvor Thomas Larsen uopfordret underviser alle på sokratisk vis, altså ved at provokere til selvstændig tankevirksomhed, så dialog kan opstå.
  • et projekt, som skal skabe mening i Thomas Larsens liv og være til gavn for alt og alle.
  • en virksomhed, der via sociale medier udfører systemisk ledelse, dvs. at Thomas Larsen uformelt og i det stille leder samfundet ved at kommunikere en idé.

Om Vi-partiets mål

Vi-partiets mål er at undervise så mange som muligt i samfundsudvikling og dialogskabelse, så vi sammen kan skabe det, som vi ønsker.

Vi-partiet mener, at alle menneskers ønsker kan samles i Vi-partiets slogan: Fred, velstand og hygge!

  • Fred – fordi fred er forudsætningen for alt godt.
  • Velstand – fordi velstand skal finansiere dét projekt, som vi er forenede om, nemlig at skabe en dejlig verden. 
  • Hygge – fordi hygge er synonym for alt godt, herunder at respektere andre menneskers forskelligheder, at være tolerant, rummelig, gæstfri, opmærksom, overbærende, nysgerrig og interesseret samt at forpligte sig og dele det bedste man har. (Eller sagt på jysk: Xenia)

Om Vi-partiets strategi
Vi-partiet påtænker ingen større satsninger, men driver dette projekt som en livslang hobby, hvor vi blot bidrager efter bedste evne til vores fællesskabs udvikling.

Om Vi-partiets motivation
Vi-partiet er motiveret af fornuft, altså den rettidige omhu, som vi alle bør udvise. Vi ser mennesker, som slås, ødelægger ting eller beriger sig selv, og disse mennesker har brug for undervisning.

Om Vi-partiets idé
Vi-partiet er humanister.

I Vi-partiets forklaring er humanisme det samme som viisme eller fællesskabsisme. Vi-partiet tror, at 1) vi selv er Gud og skabere af livet, at 2) vi er ét med alt og hinanden, og at 3) lykken opstår, når vi forpligter os.

Vi-partiets forståelse bygger på den antikke, vestlige filosofi, østens visdom, videnskaberne og ledelsesteori, men stærkt står Karl Marx, Kant, Kierkegaard, Sokrates, Platon og Aristoteles. Vi-partiets idé er således blot menneskehedens livsvisdom formuleret i et nutidigt sprog, og Vi-partiet bærer blot “faklen” videre.

Vi-partiets idé er hverken til venstre eller højre, men “oppe”!

Om Vi-partiets ideologi
Vi-partiets ideologi fortæller, at vi skal udvikle os, og den er beskrevet her på denne hjemmeside.