Kort intro

Begrebet ideologi er sammensat af ordene: idé + logos = videnskaben om ideerne. Til daglig kalder vi ideerne for -ismer, fx royalisme, egoisme eller kommunisme.

Ideerne er skabeloner for vores samfund. Der er grundlæggende fire forskellige ideer, som bliver til fire forskellige typer samfund:

Ideerne står på en trappe for at vise, at der er tale om en udvikling, hvor vi ændrer vores ideer. Når vi ændrer vores idé, så forandrer vi samfundet.