Øvelser

Vi skal øve os af flere grund:

 • Man skal øve sig, før man bliver dygtig.
 • Når vi øver os, så lærer vi noget om os selv.
 • Det er os selv, som vi i første omgang skal udvikle.

Øvelse 1

Kan vi indsætte de danske partier på den ideologiske udviklingstrappe?

 • Passer det at, at 75 % af den danske befolkning ser sig selv som “det danske folk”. At de er kristne? At de er offentligt ansatte eller på overførselsindkomst? At de er bange for at miste deres privilegier, altså velfærden, på grund af “de fremmede”, farlige sygdomme, internationale konventioner og globaliseringen? At de accepterer statens brug af vold mod borgerne og krig mod fremmede landes borgere? At de ser stort på retsstatsprincipperne, hvis det kommer dem selv til gode? 
 • Passer det, at 20 % af den danske befolkning er selvstændige? At så få tror på videnskaben og tænker kritisk? At de ønsker muligheden for at vælge selv? At de ikke er bange for at miste, fordi de ved, at de altid kan finde på noget at sælge? At de kræver loven overholdt?
 • Passer det, at kun 5 % af den danske befolkning kan se fordelen i at samarbejde lokalt og internationalt? At de sætter internationale love over danske love? At så få forstår de tab, som venter os, hvis vi tillader ufred, overforbrug og ansvarsløshed?
 • Hvor står Pia Kjærsgård, Inger Støjberg, Lars Løkke Rasmussen, Nelson Mandela, Mahatma Ghandi, Erdogan, Orban, Adolf Hitler…
 • Hvor står du?

Øvelse 2

På de forskellige trin forholder man sig forskelligt til ægteskab, utroskab, børneopdragelse, ansvarlighed, nye medborgere, andre kulturer, statens rolle, videnskaben, frihedsrettighederne mv..

 • Hvordan ser man fx på skolens formål og opgave på de forskellige udviklingstrin?

Øvelse 3

Vi kan udvikle os ved at forstå, hvor på “trappen” vi står, men vi kan også lære noget af de kriser/konflikter, som vi oplever. Modellen forklarer nemlig de grundlæggende konflikter, der hersker mellem os, dvs. mellem mennesker på forskellige udviklingstrin:

 • Anarkister, dvs. naturmennesker har behov for at leve af og i harmoni med naturen, og af den grund kæmper de mod samfundet og dets grænser og regler.
  • Kan modellen forklare konflikten mellem indianere i Amazonas og virksomheder der driver skov- eller minedrift?
  • Kan modellen forklare, at vi har personer i samfundet, som mener, at “systemet” undertrykker dem?
 • Nationalister har i kraft af den stabilitet, som staten har sikret, kunnet skabe værdier og har fået mulighed for at leve et trygt liv. De kæmper derfor nedad mod “de vilde” og “de fremmede”, og opad mod “individualisterne” og deres kapitalisme.
  • Kan modellen forklare danskernes frygt for “rumænske tyvebander”, muslimer, flygtninge, EU og globalisme?
  • Kan modellen forklare de “venstreorienteredes” modstand mod “kapitalismen”?
 • Individualisternes foretagsomhed giver dem overskud til at udfolde sig individuelt – det vi kalder frihed eller uafhængighed. De kæmper nedad mod nationalisternes skatteinddrivelse og opad mod hunaisternes moralisering.
  • Kan modellen forklare kampen mod “skattetrykket”?
  • Kan modellen forklare uviljen mod at skulle tage den globale opvarmning alvorligt?
 • Humanisterne har den gensidige gavn som deres mål. De ser på anarkisternes, nationalisternes og individualisternes problemer og prøver at overbevise dem om fornuften i at enes.
  • Kan modellen forklare, hvorfor der konstant er en krig i gang et sted på Jorden, og hvorfor vi står på randen af en økologisk katastrofe?

Øvelse 4

Vi kan analysere kriser og udvikle os på den måde, men vi kan også forudsige, hvad der sker, hvis vi ikke skaber dialog, så vi ikke får skabt den nødvendige udvikling:

 • Hvis hyggen, altså pligten overfor fællesskabet forsvinder, så alle vil forsøge at rede sig selv.
 • Hvis velstanden, altså individets frihedsrettigheder, demokrati og retsstat forsvinder, så opstår der først fattigdom, og derefter vil der være korruption, undertrykkelse og krig.
 • Hvis freden, altså hvis staten bryder sammen eller går bankeråt, så opstår der kaos, sult og nød, og befolkningen må flygte.
 • Hvor befinder Syrien sig henne i dag?
 • Hvor var Syrien på vej hen for 10 år siden?

Øvelse 5

Udfordringen ved at skulle udvikle sig er, at man ikke kan se op på det næste trin. Man ved ikke, hvor man skal hen, eller hvad man skal gøre, så man er nødt til at lære det på den hårde måde.

Omvendt kan man godt se ned ad trappen på de mennesker, som befinder sig på lavere udviklingstrin end en selv. Her er udfordringen at undgå at ringeagte disse mennesker.

 • Hvem forstår intet?
 • Hvem ringeagter hvem?

Øvelse 6

I forbindelse med Danmarks indkøb af F-35-kampfly var en rapport om støjen fra disse kampfly blevet “glemt” i skuffe i Forsvarsministerens skrivebord.

 • Hvilke tab medførte dette?

I forbindelse med forekomsten af Corona-virus i Danmark, var en rapport om farligheden af den såkaldte “mink-mutation” blevet tilbageholdt i Sundhedsministeriet.

 • Hvilke tab medførte dette?

I forbindelse med angrebet på World Trade Center den 11. september 2001 blev al videnskabelig logik og redelighed samt al retsstatspraksis fejet til side, da man på mirakuløs vis fandt et pas i murbrokkerne, som angiveligt skulle have tilhørt en person, som angiveligt skulle have været terrorist og fløjet den ene flyvemaskine.

 • Hvilke tab medførte dette?