Kort intro

Begrebet ideologi er sammensat af ordene: idé + logos = videnskaben om ideerne. Til daglig kalder vi ideerne for -ismer, fx royalisme, egoisme eller kommunisme.

Vores ideer er skabeloner for vores samfund. Der er grundlæggende fire forskellige ideer, som bliver til fire forskellige typer samfund:

Ideerne står på en trappe for at vise, at der er tale om en udvikling, hvor vi ændrer vores ideer. Når vi ændrer vores idé, så forandrer vi både samfundet og den måde, som vi opfører os.