Vi-partiets mål

Fred, velstand og hygge

Vi-partiet er en skole, som underviser i samfundsudvikling og dialogskabelse. Lærer vi dette, så kan vi skabe fred, velstand og hygge.

Vi-partiets mål er at undervise så mange som muligt, så vi sammen kan skabe en god fremtid.

Du kan undervise dig selv her: På 1 minut.