Vision og strategi

Vi-partiet har et mål og et forslag til, hvordan vi kommer derhen.

Vi-partiets mål er fred, velfærd og hygge til alle.

Vi-partiets forslag er, at vi bliver enige. Vores forståelse afgør, hvordan vi handler, og er vi enige, så vil vi arbejde sammen. Vi-partiet mener, at vi skal være enige på tre områder:

  1. Vores livsforståelse
  2. Vores samfundsforståelse
  3. Vores medborgerforståelse

På de følgende sider forklarer Vi-partiet sin forståelse på de tre områder.